privacy statement

Privacyverklaring van Bioethanolstore

Bioethanolstore hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Wij behandelen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken en leveren van uw bestelling en het afhandelen van eventuele vragen en klachten. Dit kan onder andere uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling, het verlenen van service en het informeren over onze producten en diensten. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en het afhandelen van eventuele vragen en klachten. Na afloop van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens op veilige wijze vernietigen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal, misbruik en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Daarnaast werken wij alleen samen met betrouwbare partijen die ook voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van deze rechten of heeft u andere vragen over onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Bioethanolstore behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien nodig. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor eventuele wijzigingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Bioethanolstore bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden gebruikt. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen en is afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn en de noodzaak om de gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bioethanolstore deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies

Bioethanolstore maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bioethanolstore gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bioethanolstore en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Bioethanolstore van jou heeft, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bioethanolstore.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Bioethanolstore zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bioethanolstore neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.